Skip to content

Ymateb i'r Gofrestrfa Hyfforddi Athrawon Graddedig: Ymgynghoriad ar broses sengl o dderbyn ar gyfer hyfforddiant cychwynnol uwchraddedig i athrawon

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Rydym wedi ymateb i ymgynghoriad ar gynigion am broses sengl o dderbyn ar gyfer hyfforddiant cychwynnol uwchraddedig i athrawon sydd â goblygiadau i Gymru.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth, gan gynnwys copi o'r ddogfen ymgynghori, ar wefan y Gofrestrfa Hyfforddi Athrawon Graddedig.