Skip to content

Sefyllfa ariannol y sector addysg bellach yn 2007/08

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Dadansoddi sefyllfa ariannol y sector addysg bellach 2007/08.
Mae'r ddogfen hon yn rhoi gwybodaeth i sefydliadau am ddangosyddion perfformiad iechyd ariannol y sector addysg bellach yng Nghymru ar gyfer 2007/08.