Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y newyddion diweddaraf

Cyllid i dreialu dulliau newydd, mwy effeithiol o ddarparu trafnidiaeth gyhoeddus, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.

Mae buddsoddiad o Ewrop yn helpu i ddod â Band Eang y Genhedlaeth Nesaf i 96% o gartrefi a busnesau Cymru erbyn 2016. Dyna oedd gan Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid, i’w ddweud heddiw.

Mae Genpower am greu i fyny at 35 o swyddi newydd yn Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau, gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru.

Mae Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, wedi cyhoeddi y bydd y Llywodraeth yn rhoi dros £3.7 miliwn er mwyn helpu i amddiffyn cartrefi a busnesau Ceredigion rhag llifogydd ac erydu arfordirol

Wrth i’r diwydiant ymwelwyr yng Nghymru dorchi llewys ar gyfer penwythnos prysur y Pasg, dengys ffigurau a gyhoeddwyd y bu 2013 yn flwyddyn a hanner i dwristiaeth gyda Chymru’n gweld cynnydd yn nifer yr ymwelwyr er i Brydain gyfan weld gostyngiad yn nifer a gwariant ymwelwyr domestig.

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2014
Ll M M I G S S
<< Maw    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
I'n dilyn ni trowch i