Skip to content

Gorchmynion Trosglwyddo Swyddogaethau a wnaed o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006
Cafodd y Gorchmynion Trosglwyddo Swyddogaethau hyn eu gwneud o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Erbyn hyn, mae'r swyddogaethau gweithredol yn cael eu trosglwyddo'n uniongyrchol i Weinidogion Cymru, o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (adran 58).

Gorchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2009

07/04/09
Mae'r Gorchymyn wedi trosglwyddo swyddogaethau penodol i Weinidogion Cymru o dan y Ddeddf Carcharau 1952.
 

Gorchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2008

09/07/08
Mae'r Gorchymyn wedi trosglwyddo swyddogaethau penodol i Weinidogion Cymru o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 a Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 2006.