Skip to content

Hygyrchedd

Mae Llywodraeth Cymru’n ymdrechu i sicrhau bod gwefan Llywodraeth Cynulliad Cymru yn hygyrch ac yn hawdd i bawb ei defnyddio.

Mae cynllun y safle'n cymryd i ystyriaeth defnyddwyr sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg, ac mae'n addas ar gyfer meddalwedd darllen sgrin poblogaidd. Os ydych yn cael trafferth defnyddio llygoden, gallwch lywio'r wefan drwy ddefnyddio bysellfwrdd yn unig.

Mae hygyrchedd gwefan Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar Ganllawiau ar Hygyrchedd Cynnwys y We 1.0 Consortiwm y We Fyd-Eang (W3C). Mae Llywodraeth y Cynulliad yn gweithio gydag awduron cynnwys y we, datblygwyr a sefydliadau pobl anabl i fodloni'r safon AA lle bynnag y bo modd.

Fformatau amgen

Mae cynnal gwefan hygyrch yn broses barhaus ac rydym yn gweithio bob amser i gynnig profiad hwylus i'r defnyddiwr. Os nad oes modd bodloni'r safonau uchaf o ran hygyrchedd, bydd Llywodraeth Cymru yn darparu'r wybodaeth mewn fformat hygyrch yn ôl y galw. Os bydd angen gwybodaeth arnoch mewn fformat gwahanol, anfonwch e-bost at webmaster@wales.gsi.gov.uk neu ffoniwch y Ganolfan Gyhoeddiadau ar 029 2082 3683.

Os cewch unrhyw drafferthion wrth ddefnyddio'r wefan neu os bydd gennych unrhyw sylwadau, anfonwch e-bost at: webmaster@wales.gsi.gov.uk.